otillförlitlig

otillförlitlig
• otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • otillförlitlig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • onöjaktig — • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig …   Svensk synonymlexikon

  • osäker — • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig law • labil, ostadig, osäker, vacklande, obeständig, obalanserad, instabil • instabil, osäker, ostadig, vacklande • famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig • förlägen, generad,… …   Svensk synonymlexikon

  • felaktig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig,… …   Svensk synonymlexikon

  • opålitlig — • ohederlig, oärlig, orättrådig, opålitlig, lögnaktig, svekfull, bedräglig • förrädisk, falsk, lömsk, bedräglig, vilseledande, svekfull, opålitlig • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig • lömsk, falsk, opålitlig, hal,… …   Svensk synonymlexikon

  • ovederhäftig — • oansvarig, lättsinnig, hänsynlös, skrupelfri • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”